Dette bør du vide om algebehandling – Jasmins-Heaven.dk

En artikel til og for gør det selv folket

Senere års forskning og dokumentation har vist, at alger generelt ikke har så stor nedbrydende eller skadelig effekt på de materialer de gror på som tidligere antaget. Det kan deraf konkluderes at der primært er tale om rent kosmetologis vedligeholdelse, når der tales om algebehandling af bygningens tag eller facade.

Algebehandling fliser

Det kan dog ikke afvises at det har en vis værdi forhøjende effekt ved salg af ejendom, når der kan fremvises og dokumenteres en professionel udført algebehandling på bygningen.

Alger, LAV og mos trives på fugtige flader og vand er den afgørende faktor for begroningernes vækst og formering, mens eksponering og solpåvirkning afgør hvilke organismer, der etablerer sig og hvor.

Brug Rodalon som algebehandling

Rodalon er fremragende til at fjerne alger hurtigt og nemt, det er billigt og et ganske fornuftigt alternativ til de kommercielle alge bekæmpende midler. Rodalon kan med fordel fortyndes i forholdet 1 del Rodalon 6 del vand, derved strækker det også meget længere.

Du sprayer Rodalon blandingen på den tilgroede overflade, hvorefter midlet skal virke et par dage. Herefter kan du skylle overfladen med en have slange, eller du kan alternativt blot vente på den næste regnskylle. Rodalon trænger ind i overfladen, hvorved der opstår en lang tids virkende effekt af algebehandlingen.

Bemærk i øvrigt at Rodalon virker bedst på tørre overflader og helst på en varm dag.

Hvis du mener, at algerne skæmmer huset, kan du selv forsøge at fjerne dem. På murede og pudsede facader samt sokler bør man først forsøge med en børste og lidt vand tilsat lidt algemiddel, f.eks.  Rodalon. Du bør sikre dig at algemidlet ikke misfarver murværk og puds, det gør du ved at udføre en lille test på et mindre areal inden du fortsætter til hele facaden.

Husk at undersøge, hvorfor der er mange alger. Hvad er grunden til at der er så meget fugt på netop det sted så algerne trives så godt? Vand fra f.eks. tilstoppede tagrender kan være årsagen til alger på terrassen.
Alger på belægninger er ikke altid kun et kosmetisk problem, belægningerne kan blive frygtelig glatte, her er det nødvendigt at gå lidt hårdhændet til værks, det skader ikke bygningen og resultatet lader ikke vente på sig.
Alger på træværk kan i de fleste tilfælde fjernes med vand tilsat Rodalon eller anden algemiddel og en god stiv gårdkost.

Sådan gør du med fliserne

På flise terrassen er det er faktisk muligt at slibe algerne væk, det gøres med fuge sand og en god stiv gårdkost, Spred fuge sandet ud over terrassen og fej jævnligt de næste par uger, sandet vil virke som slibepapir, det giver dig samtidig et 3 i 1 resultat, algerne fjernes, fugerne i fliserne fyldes op og du får hæmmet ukrudtet.
Som udgangspunkt bør du ikke selv begå dig i alge rens på taget, overlad det til en professionel, da du kan risikere vandskader og tryk skader på taget, hvis du går rundt på det, ved selvgjort afrensning af taget er der tillige risiko for at taget bliver mere ru og algerne derved får bedre betingelser for vækst.

Højtryksrensning kan ikke anbefales, det kan give store vandskader på bygningen, idet højtryksrenseren vil efterlade overfladen ru og dermed mere modtagelig for algevækst.