Hvordan er dine elinstallationer forbundet?

Nogle installationer med el kører jo i deres eget lukkede kredsløb, mens der er andre, som er i forlængelse af hinanden.

Det er i den forbindelse, at det er godt at have vekselstrøm, så man kan få det største udbytte af strømmen, end hvis man bare brugte jævnstrøm.

Selv de sluttede kredsløb skal jo som regel hen til en energikilde, som vi i dette tilfælde ser som et elskab i et privathjem, hvorfor vi vil gøre det helt konkret og tale om el-installationer i Kerteminde.

Derfor skal det ikke handle om, hvordan man kan lave strøm af solen, eller hvordan man gør det mest sparsommeligt med at bruge el i et hjem, og vi skal heller ikke op på et større plan med at bruge elektricitet i et firma.

Det her er meget på bunden og skal handle om el-installationer generelt, og så kan man altid tage det op på det større plan senere.

Hænger det hele sammen, eller er det løst?

I gamle dage havde de fleste energienheder i et hjem en slutning, hvor de nåede hen til et elskab, hvor der var en begrænsning på, hvor meget det kunne klare, og det var da også her, at man kunne aflæse, hvor meget el man brugte.

Sådan er det sådan set stadig på det store område, men meget elektricitet er også blevet trådløst, så der ikke direkte går ledninger hen til af måleren, som man måske er vant til.

Og så er der jo de ting, der kører på batterier, som man jo slet ikke kan koble sammen med resten af den brugte elektricitet.

Nogle af disse enheder skal kunne tale sammen for at fungere, mens andre er sluttede kredsløb. Man skal passe på ikke at tænde for mange enheder samtidig, for så kan der ske en kortslutning, og man kan måske risikere en strømafbrydelse.